Kezdőlap Jelen híreink Hirdetések Múltbéli jelenetek Érdemes megtekinteni
Vérszerződés

Mint tudjuk apáink megkötötték a vérszerződést, szimbolizálva a törzseink (Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat) összetartását. A vezérek, névszerint Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm, karjukat egy késsel felvágva és vérüket egy edénybe csorgatva letették az esküt. Néhány pont ismertetése belőle:


1. Míg Árpád és maradéka él, a nemzet mindig Árpád nemzetségéből fog vezért választani.

2. Amit közös vérrel szereznek, abban mindenki közösen részesüljön.

8. Azok az előkelő személyek, kik Árpádot szabad akaratjukból urukká választották, soha, se maguk, se maradékaik a vezér tanácsából ki ne rekesztessenek.

4. Ha valaki maradékaik közül hűtlenné lenne a vezér személye ellen és viszálykodást támasztana a vezér és rokonai között, a vétkeseknek vére akként ömöljék, miként ők az eskü közben véröket ontották.

5. Hogyha valaki Árpád és maradékai, vagy a nemzetség főnökök közül az eskü pontjait meg akarnák szegni, átok alatt legyenek mindörökké.

6. Aki a nemzeti gyűlésekre, vagy a hirnökök hadba szólitására a táborban meg nem jelenik és elmaradásának okát nem adhatja, ketté hasíttatik vagy szolgaságra taszíttatik.www.elotortenelem14.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!